top of page

Erasmus+

Pappus je projektom v rámci programu Erasmus+, ktorý slúži ako odrazový mostík pre učenie pomocou bežne dostupných rastlín v prírode. 

Erasmus+ je program EÚ na podporu spoločných projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Poskytuje príležitosti pre viac ako 4 milióny Európanov študovať, vzdelávať sa a získavať skúsenosti v zahraničí.

Erasmus + ponúka príležitosti preľudívšetkých vekových kategórií, pomáha im rozvíjať a zdieľať znalosti a skúsenosti v inštitúciách a organizáciách v rôznych krajinách.

Poskytuje tiež podobné príležitosti preorganizáciívšetkých veľkostí, vrátane univerzít, charitatívnych organizácií a poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy.

Projekt PAPPUS Erasmus+ vedie University of Gloucestershire a podporujú ho vzdelávacie organizácie zo 6 európskych krajín.

UOG transparent logo.png

Šesť krajín EÚ prispelo k tomuto jedinečnému zdroju – zistite o nich viac kliknutím na vlajku a navštívte ich webové stránky.

Materiály programu Erasmus+

Tento program Erasmus+ má tri „intelektuálne výstupy“, známe ako IO. Program  program sa začal teoretickým výskumom a nadnárodnými stretnutiami s cieľom preskúmať štruktúru IO.

  • IO-01 bol prvým kľúčovým výstupom, ktorý prispôsobil navrhovaný program práce potrebám každého zúčastneného štátu.
     

  • IO-02 je súprava nástrojov na hranie a učenie, spolu s materiálmi, ktoré vám pomôžu vytvoriť príklad na učenie a hru vonku.
     

  • IO-03 je školiaci program pre učiteľov a outdoorových odborníkov, ktorý im má pomôcť vybudovať zručnosti a znalosti na podporu hry a učenia sa s rastlinami.

bottom of page