top of page

Rastliny a hry podporujúce univerzálne zručnosti

Pappus word green Yolan.png
Pappus je projekt financovaný zo zdrojov programu Erasmus+, ktorý slúži ako odrazový mostík pre učenie pomocou bežne dostupných rastlín v prírode.
Just flower and pappus.png
Pappus spája pedagógov zo šiestich európskych krajín a pomáha im spolupracovať, zdieľať vedomosti a odborné poznatky a v neposlednom rade vytvárať jedinečné hodnoty pre školy, rodiny a herné priestory.

Hĺbková interakcia s prírodným prostredím je u detí zásadná nielen z pohľadu duševného, ale aj zdravého telesného vývoja. Pappus ponúka pedagógom, playworkerom a rodinám materiály vo forme “odrazových mostíkov,” ktorými sa snaží podnecovať učenie a hru za pomoci  jednoducho dopestovateľných rastlín.
Just flower and pappus.png
 Nástroje Pappusu  poskytujú podnety pre veľké množstvo inovatívnych hier a učebných postupov
Just flower and pappus.png
 Online tréningový program  pomáha nadobúdať zručnosti pri využívaní rastlín ako špecifických herných a vzdelávacích pomôcok.
Just flower and pappus.png
 Zdroje  obsahujú linky na stránky organizácií, blogy, videá a publikácie.
Uvedené pomôcky projektu Pappus vám pomôžu obohatiť herné a vzdelávacie zážitky prostredníctvom prepojenia detí s prírodou. Keďže vieme, že učenie za múrmi vzdelávacej inštitúcie nie je vždy jednoduché, zahrnuli sme medzi ne aj nápady a stratégie, ako identifikovať a prekonať možné prekážky.

Na tomto projekte sa podieľalo šesť krajín EÚ. Kliknite na ich webstránky a zistite viac.

Vedúci partner: Veľká Británia

University of Gloucestershire je rôznorodá, pulzujúca komunita 9 000 vysokoškolských študentov, 1 000 postgraduálnych študentov, 40 000 absolventov a 1 000 zamestnancov z celého sveta. Univerzita s kampusmi v Cheltenhame a Gloucesteri ponúka svojim študentom špecializované a dynamické miesto na učenie, rast a vytváranie trvalých spojení.

logo_black_MS_OFFICE_&_ONLINE.jpg

Univerzita  sa zameriava na excelentnosť vo výskume, výučbe a angažovanosti v obchode. Je hrdá na budovanie úzkych vzťahov medzi študentmi a zamestnancami a slúži širšej komunite,  prostredníctvom podpory jeho ekonomického, kultúrneho a sociálneho blahobytu.

Cieľom organizácie Gedania 1922 je okrem výchovy futbalistov a športových trénerov kombinovanie vedy, inovatívneho vzdelávania a športových činností. Vzdelávací program alternatívnych škôl a predškolských zariadení spája  rozvoj emočnej inteligencie s výpočtovými technológiami a uvádza vedecké postupy do školského a predškolského vzdelávania vo forme tzv. voľnej hry (free play).


Gedania 1922 si kladie za cieľ vytvoriť nové vzdelávacie priestory, v ktorých môžu byť tvorivé nápady veľmi malých detí zaobchádzať vážne.

gedania_nowe_logo.jpg
poland-26889_1280.png

Spoločnosť pre spoločenský výskum a vzdelávanie (The Society for Social Research and Education - GeSoB) spája poznatky o sociálnych a edukačných vedách s navrhovaním vlastných vzdelávacích osnov. Ponúka aj školenia pre vzdelávateľov. GeSoB úzko spolupracuje s Univerzitou v Innsbrucku a k realizácii svojich inovatívnych sociálnych programov využíva sieť dobrovoľníkov a nezávislých pracovníkov.

GeSoB_logo.jpg
austria-162233_1280.png

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) je jednou z najstarších univerzít v strednej Európe. Vychádzajúc zo 440-ročnej tradície vysokoškolského vzdelávania je renomovaným centrom výučby a výskumu. S viac ako 23 000 študentmi bakalárskeho a postgraduálneho štúdia na ôsmich fakultách poskytuje vysokokvalitné vzdelanie a vynikajúce zázemie pre výskum v širokej škále akademických disciplín. 

UPOL ponúka viac ako tristo študijných programov s množstvom kurzov dostupných v cudzích jazykoch. 

czechia-4880480_1280.png

Play Learning Life pomáha školám, zariadeniam v ranom detstve a rodinám čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré ponúka vonku

učenie, rast a hra, ktoré pravidelný, častý a progresívny prístup von umožňuje.


Play Learning Life je sociálny podnik a spolupracuje s partnermi pri realizácii výskumu, poskytovaní školení a akčných výskumov, podpore rodín prostredníctvom hier a obohacovaní školských osnov o vzrušujúce vonkajšie vzdelávanie.

PLL_logo_-_clear_background_small_copy.j
union-jack-1027898_1920.jpg

Rogers Foundation for Person-Centred Education propaguje filozofiu Carla Rogersa – že ľudia chápu a sú naplnení prostredníctvom života, osobných skúseností a akceptovania vzťahov.  Jej pedagogika zahŕňa drámu, arteterapiu a vzdelávanie o udržateľnosti.

 

Nadácia organizuje vzdelávacie aktivity a výskumné projekty a prevádzkuje Rogers Academy pre mladých ľudí, ktorí hľadajú alternatívu k tradičnému

vzdelanie.

ujlogo_szoveggel.png
hungary-162317_1280.png

TANDEM, je tréningová a rozvojová organizácia, ktorá si svojou prácou s jednotlivcami, komunitami a organizáciami dáva za cieľ posilniť ich sebaúctu a zmysel pre zodpovednosť na Slovensku.

 

TANDEM je skratka, pričom každé písmeno predstavuje naše hodnoty: 

T(udatos): pri vedomí

A(lternatív): alternatíva

N(emformális): neformálne

D(inamikus): dynamický

E(mberközpontú): antropocentrický

M(egerősítő): kladne

tandem_szines.jpg
slovakia-155307_1280.png
bottom of page